Waar staan we voor?

Kennisdeling

Het bieden van netwerkmogelijkheden aan aanbieders en afnemers van het vitaliteitsplatform.

Kwaliteit

Het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverleners op het gebied van vitaliteit en vitaliteitsmanagement door de accreditatie van het ‘NKV Vitaliteitskeurmerk’.

Deskundigheids-bevordering

Het stimuleren van deskundigheidsbevordering door de organisatie van symposia, congressen en opleidingsaanbod.